Realizujemy zlecenia na wyroby medyczne

>WZORY ZLECEŃ NA WYROBY MEDYCZNE<

>WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE<

Jeśli masz ubezpieczenie zdrowotne, przysługuje ci refundacja wyrobów medycznych. Są to m.in.: ortezy, pasy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, stabilizatory, balkoniki i chodziki rehabilitacyjne czy materace przeciwodleżynowe.

Możesz uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia, jeśli otrzymasz zlecenie na zaopatrzenie wystawione przez uprawnionego lekarza.

Pamiętaj, że wyroby medyczne są refundowane w różnej wysokości i jednorazowo w określonym czasie.

Prawo do bezpłatnego nabycia wyrobów medycznych przysługuje:

  • inwalidom wojennym i wojskowym;
  • niewidomym ofiarom działań wojennych;
  • osobom represjonowanym;
  • uprawnionym żołnierzom lub pracownikom, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Gdy uzyskasz zlecenie na refundację, zgłoś się do Naszej placówki, która posiada umowę z NFZ w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Możesz wybrać rodzaj i typ zaopatrzenia zgodnie ze zleceniem, spośród ofert różnych producentów. Pamiętaj jednak, że NFZ finansuje wyroby medyczne tylko do wysokości limitu określonego przez ministra zdrowia.

  • Jeśli cena wybranego przez ciebie produktu jest wyższa niż cena określona limitem, będziesz musiał dopłacić różnicę.

W ramach świadczeń gwarantowanych możesz też naprawić niektóre wyroby medyczne, które są ujęte w wykazie – w ramach limitu ceny tej naprawy. Możesz naprawić np. obuwie ortopedyczne lub wózek inwalidzki.

Jeśli korzystanie z wyrobu medycznego staje się niemożliwe (np. dziecko wyrosło z protezy), możesz starać się o skrócenie czasu jego użytkowania.
Aby to zrobić, zgłoś się do lekarza, który wystawi zlecenie przedterminowego zaopatrzenia w wyrób medyczny. Będzie ono zawierało odpowiednie uzasadnienie.