f t g m
Copyright 2021 - Enefmed

W ramach refundacji NFZ, otrzymasz zaopatrzenie od najlepszych polskich i światowych producentów.

           Realizujemy zlecenia na wyroby medyczne

>WZORY ZLECEŃ NA WYROBY MEDYCZNE<

>WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE<

Jeśli masz ubezpieczenie zdrowotne, przysługuje ci refundacja wyrobów medycznych. Są to m.in.: protezy kończyn, ortezy, kule, wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, peruki, cewniki czy materace przeciwodleżynowe.

Możesz uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia, jeśli otrzymasz zlecenie na zaopatrzenie wystawione przez uprawnioną osobę. Szczegóły określa rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Pamiętaj, że wyroby medyczne są refundowane w różnej wysokości i jednorazowo w określonym czasie.

Prawo do bezpłatnego nabycia wyrobów medycznych przysługuje:

  • inwalidom wojennym i wojskowym;
  • niewidomym ofiarom działań wojennych;
  • osobom represjonowanym;
  • uprawnionym żołnierzom lub pracownikom, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Gdy uzyskasz potwierdzenie NFZ do refundacji, zgłoś się do placówki, która podpisała umowę z NFZ w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne. Możesz wybrać placówkę w całej Polsce.

Możesz wybrać rodzaj i typ zaopatrzenia zgodnie ze zleceniem, spośród ofert różnych producentów. Pamiętaj jednak, że NFZ finansuje wyroby medyczne tylko do wysokości limitu określonego przez ministra zdrowia.

  • Jeśli cena wybranego przez ciebie produktu jest wyższa niż cena określona limitem, będziesz musiał dopłacić różnicę.

W ramach świadczeń gwarantowanych możesz też naprawić niektóre wyroby medyczne, które są ujęte w wykazie – w ramach limitu ceny tej naprawy. Możesz naprawić np. obuwie ortopedyczne lub wózek inwalidzki.

Aby naprawić wyrób medyczny musisz:

  • wypełnić zlecenie naprawy,
  • potwierdzić je w swoim oddziale NFZ.

Jeśli korzystanie z wyrobu medycznego staje się niemożliwe (np. dziecko wyrosło z protezy), możesz starać się o skrócenie czasu jego użytkowania.
Aby to zrobić, zgłoś się do lekarza, który wystawi zlecenie przedterminowego zaopatrzenia w wyrób medyczny. Będzie ono zawierało odpowiednie uzasadnienie.